Smart Tutor- aplikacja do nauki matematyki E8, matura

Smart Tutor logo

W jakich zawodach przydaje się znajomość matematyki?

Zawody związane z matematyką

Matematyka, jak powszechnie wiadomo, jest królową nauk. Jej zgłębianie dostarcza wiedzy i umiejętności wykorzystywanych w wielu dziedzinach życia. Jeśli chcesz swoją przyszłość związać z dziedzinami technicznymi czy finansami – znajomość matematyki będzie niezbędna.

Jak się okazuje, dobrze płatne zawody są często mocno związane z matematyką. Rynek pracy mocno się zmienia, a w wielu firmach poszukiwani są pracownicy nie tylko o rozległej wiedzy specjalistycznej, ale również posiadający umiejętności znajdowania i rozwiązywania problemów metodami matematycznymi.

Poznajmy kilka przykładów zawodów, w których umiejętności związane z matematyką okazują się niezwykle cenne

Programowanie

Zawód programisty jest dobrze płatny i pozwala realizować własne pasje. To również bardzo przyszłościowa profesja – informatyzacja i cyfryzacja wkrada się do coraz większej liczby przedsiębiorstw. Programowanie gier czy tworzenie stron internetowych nie obejdzie się jednak bez zastosowania matematyki. 

Znajomość wzorów i umiejętność schematycznego podchodzenia do problemów jest niezwykle istotna podczas tworzenia kodu. Składnie podstawowych konstrukcji programistycznych wywodzą się wprost z matematycznych formuł, a umiejętne zarządzanie liczbami pozwala optymalnie wykorzystywać często skromne zasoby obliczeniowe maszyny. Nie można też zapominać o logice matematycznej, na bazie której tworzy się nawet najprostsze algorytmy.

Niezwykle duży związek z matematyką można dostrzec podczas programowania gier, gdzie szeroko wykorzystuje się struktury takie jak wektory i macierze. Pozwalają one modelować fizykę otaczającego świata, a tym samym sprawiać, że projekty cechują się dużą immersją.
W przedsiębiorstwach, gdzie pomiędzy serwerami a klientami wymieniane są dane wrażliwe, ważna okazuje się kryptografia, czyli szyfrowanie. Przygotowywane przez programistów asymetryczne algorytmy zdają się być nie do złamania, a te nie mogłyby powstać bez znajomości matematyki

Ekonomia

Prawdziwa potęga matematyki pokazuje się w pełnej krasie, gdy mówi się o ekonomii. Liczby związane ze światem wielkich finansów potrafią nie tylko zawrócić w głowie niejednej osoby, ale również wywrzeć wielki wpływ na jej życie. Jak łatwo się domyśleć, zawód ekonomisty obciążony jest dużą odpowiedzialnością i zwykle wiąże się ze stosownym wynagrodzeniem.
Praca w ekonomii łączy się między innymi z przewidywaniem trendów, czy pozyskiwaniem i analizą danych, a czynności te są możliwe jedynie dzięki wykorzystaniu różnych wzorów i definicji, które składają się na matematykę stosowaną. Za pomocą właściwych modeli, ekonomiści opisują zjawiska ekonomiczne i prezentują je w formie przyswajalnej dla ludzi spoza ich specjalizacji.
Nauki ścisłe od dawna wywierają poważny wpływ na otoczenie biznesowe. Sytuacja finansowa firm zajmujących się najnowszymi technologiami (np. Microsoft czy Tesla) potrafi narzucić światowe trendy inwestycyjne. Zrozumienie działań i celów, do których dążą globalne przedsiębiorstwa, ułatwia maklerom giełdowym podejmowanie właściwych decyzji, co wpływa bezpośrednio na dodatnie saldo zarządzanego przez nich budżetu.
Absolwenci kierunków ekonomicznych doskonale zdają sobie sprawę z roli matematyki w ich zawodzie, pamiętając przedmioty takie jak: matematyka finansowa, matematyka ubezpieczeniowa czy ekonomia matematyczna

Architektura

Praca architekta może kojarzyć się przede wszystkim z rysunkiem i kreatywnym projektowaniem, a absolwentów kierunków architektonicznych postrzega się głównie jako artystów. I choć nie mija się to z prawdą, to nie można nie zauważyć innych obowiązków znajdujących się na barkach architekta, gdzie zastosowanie matematyki jest po prostu niezbędne.
Podczas projektowania budynków umiejętne obliczanie wytrzymałości materiałów potrafi zaoszczędzić część zainwestowanych środków oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie gotowej konstrukcji. Podczas projektowania ogrodów przyjęcie odpowiedniej skali umożliwia uzyskanie właściwego efektu wizualnego, a architektura wnętrz i gospodarowanie przestrzeni jest niczym bez geometrii. Łatwo zatem dostrzec, że bez matematyki świat architektoniki byłby bardzo ubogi.
Warto też wspomnieć o tym, że architekt nie jest samotną wyspą, a jego wspaniałe projekty nie powstałyby bez współpracy z konstruktorami i budowlańcami. Aby projekty stały się bezpieczne i funkcjonalne, osoby, które przy nich pracują, muszą posługiwać się wspólnym językiem, który nie pozostawia pola do interpretacji. Również w tym miejscu niezastąpiona okazuje się matematyka, której dobre rozumienie i wykorzystanie pozwala precyzyjnie określić każdy cel oraz założenie.
Ostatecznie coraz częściej mówi się o parametryce w projektowaniu, czyli sprawdzaniu różnych kombinacji cech konstrukcji za pomocą algorytmu matematycznego i wybraniu optymalnej opcji kształtu i formy.

Księgowość

Praca w księgowości nie należy do najłatwiejszych. Mimo, że składa się głównie z kontrolowania zestawień finansowych czy pośredniczenia w kontaktach z urzędami, to jest obciążona dużą odpowiedzialnością prawną. Nie dziwi zatem fakt, że weryfikacją kompetencji księgowych zajmuje się Ministerstwo Finansów. Sprawia to, że w ten zawód wpisany jest nieustanny rozwój oraz umiejętność dobrej organizacji pracy.
Księgowość to fach, w którym znajomość matematyki jest wręcz obowiązkowa. Rozliczanie faktur, sprawdzanie dochodów firmy oraz stanu majątkowego należy do codzienności niemal każdego księgowego. Coraz częściej stosuje się programy komputerowe, które usprawniają ten proces, jednak bez właściwej wiedzy i umiejętności korzystania z formuł, stają się one całkowicie bezużyteczne. Można też wspomnieć o szybkim wykrywaniu błędów i “podejrzanych” wyników, które mogą pojawić się w trakcie natłoku pracy.
Przy obecnym poziomie złożoności prawa finansowego, w zasadzie każda działalność gospodarcza potrzebuje wsparcia i opieki co najmniej jednego specjalisty od rachunkowości, a kiedy kapitał finansowy organizacji jest odpowiednio duży, to niezbędny jest cały dział księgowy.
Rynek pracy dla księgowych jeszcze długo pozostanie nienasycony, a wraz z rozwojem kolejnych przedsiębiorstw zawód staje się niezwykle atrakcyjny. Staż pracy oraz nieustanne dokształcanie się pozwalają przynieść nie tylko przyzwoite dochody, ale również dają możliwość wspinania się po kolejnych szczeblach kariery.

Nauczanie

W zestawieniu tym nie możemy zapomnieć o jednym z podstawowych zawodów, w którym wykorzystywana jest matematyka, a bez którego nie mielibyśmy kolejnych matematyków.. Ukończone studia matematyczne otwierają drogę do rozpoczęcia kariery w edukacji. Dotyczy to zarówno nauczania w szkole, jak i prowadzenia badań naukowych na uczelniach wyższych.
Zawód nauczyciela w szkołach podstawowych czy średnich nie musi ograniczać się jedynie do nauczania matematyki. Umiejętność logicznego myślenia i przeprowadzania obliczeń oraz schematyczne planowanie działań to zalety, jakie powinien posiadać nauczyciel niemal dowolnego przedmiotu ścisłego – fizyki, chemii, czy informatyki.
Edukacja matematyczna nie musi się kończyć na szkołach średnich. Prowadzenie działalności naukowej na uczelniach wyższych – państwowych i prywatnych – często wiąże się z prowadzeniem badań dla podmiotów zewnętrznych, a za tym może iść wysoka pensja.
Wśród dzieci i młodzieży występuje również wysoka potrzeba nauki matematyki (wiąże się to choćby z egzaminami kończącymi dany etap nauczania), co sprowadza się do tego, że wiele z nich chętnie korzysta z płatnych korepetycji. Może to być źródło dodatkowego dochodu.

Najnowsze wpisy na naszym Blogu

Sprawdź nasze najnowsze artykuły związane z Egzaminem ósmoklasisty oraz maturą.

Sam decydujesz kiedy i gdzie się uczysz

Co o aplikacji mówi Natalia- nauczycielka

Co o aplikacji mówi Paweł- nauczyciel