Smart Tutor- aplikacja do nauki matematyki E8, matura

Smart Tutor logo

Polityka Prywatności

Sprawdź nasze najnowsze artykuły związane z Egzaminem ósmoklasisty oraz maturą.

 1. Informacje ogólne

  Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem: smarttutor.pl oraz aplikacji Smart Tutor- nauka matematyki dostępnej w sklepie Google Play, AppStore- zwanych dalej Serwisem/aplikacją. 

  Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: SMART TUTOR sp. z.o.o., ul. Zagrodnicza 8a, 61-654 Poznań, NIP: 9721342304, KRS: 0001051164, REGON: 526070720

  Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@smarttutor.pl i inne adresy w domenie @smarttutor.pl

  Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

  Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

    • realizacja dostępu do serwisu smarttutor.pl oraz aplikacji Smart Tutor- Nauka Matematyki,

    • realizacja płatności w serwisie/aplikacji,

    • obsługa zapytań składanych przez formularze w serwisie/aplikacji,

    • prowadzenie newslettera, wysyłanie powiadomień.

   Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

     • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

     • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

    2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

    Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

    Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

    Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

    Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

    3. Hosting

    Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: LH.pl Sp. z o.o. ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań

    4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

    W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

      • firma hostingowa na zasadzie powierzenia,

      • operatorzy płatności,

      • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony, aplikacji,

      • realizacji celu działania strony, aplikacji.

     Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

     Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

       • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

       • ich sprostowania,

       • usunięcia,

       • ograniczenia przetwarzania,

       • oraz przenoszenia danych.

      Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

      Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu/aplikacji.

      W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

      Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

      5. Informacje w gromadzanych i przetwarzanych danych

      Gromadzimy i przetwarzamy informacje podane przez użytkownika celem realizacji usługi dostępu do serwisu i aplikacji, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane, m.in.

        • login, hasło, adres email, imię, nazwisko, datę urodzenia,  miejscowość, rodzaj szkoły, klasę, email podany przy rejestracji,

        • informację o dacie rejestracji, ustawieniach konta, postępach nauki, zrealizowanych zadaniach,

        • informację o zakupionych abonamentach, dokonany płatnościach (data, godzina, kwota, sposób płatności).

       Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

       Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

       6. Logi Administratora

       Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

       7. Istotne techniki marketingowe

       Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

       Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

       Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

       Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

       8. Informacja o plikach cookies

       Serwis korzysta z plików cookies.

       Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

       Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

       Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

         • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu/aplikacji (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

         • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

        Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

        Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu/aplikacji.

        Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Apple (Apple Inc. w USA), Facebook, Instagram (Meta Inc. z siedzibą w USA).

       Sam decydujesz kiedy i gdzie się uczysz

       Co o aplikacji mówi Natalia- nauczycielka

       Co o aplikacji mówi Paweł- nauczyciel