Smart Tutor- aplikacja do nauki matematyki E8, matura

Smart Tutor logo

Matura 2023: arkusze maturalne z matematyki

Matura 2023: arkusze maturalne z matematyki

W poniedziałek 8 maja, absolwenci szkół ponadpodstawowych zmierzą się z egzaminem maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym. Ta część egzhttps://smarttutor.pl/download/Matematyka_rozszerzona_2023_odp_cz_1.pdfaminu maturalnego jest obowiązkowa, muszą do niej przystąpić wszyscy. Każdy maturzysta może również przystąpić do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym jako przedmiotu dodatkowego.

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym trwa 180 minut (wcześniej 170 minut). W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się od 29 do 40 zadań. Za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań, można uzyskać maksymalnie 50 punktów (połowa z zadań zamkniętych, połowa z zadań otwartych).

Matura podstawowa z matematyki – zadania

W arkuszach egzaminacyjnych z matematyki pojawią się zmiany w stosunku do ubiegłorocznej matury. Centralna Komisja Egzaminacyjna zrezygnowała z zadań, za których właściwe rozwiązanie można było otrzymać 5 lub 6 punktów, aktualnie maksymalna ilość punktów za jedno zadanie to 4. Zwiększono natomiast liczbę zadań niżej punktowanych np. na 1 lub 2 punkty.

Wzrośnie również liczba zadań o charakterze otwartym, czyli takich, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. Ważne aby rozwiązując zadanie otwarte maturzysta wykazał pełny tok rozumowania, uwzględnił warunki zadania, a także odwołał się do twierdzeń matematycznych i własności obliczanego zagadnienia.

Zmiany dotyczą też zadań zamkniętych, wśród których maturzyści znajdą typy zadań wzorowane na tych jakie pojawiają się już w egzaminach ósmoklasistów: typu prawda-fałsz, dobieranie czy uzupełnianie luk. Co więcej, nowy arkusz maturalny będzie zawierał więcej zagadnień sprawdzających wiadomości oraz praktyczne umiejętności matematyczne.

Matura podstawowa z matematyki  2023  odpowiedzi do arkuszy

Rozwiązania arkusza maturalnego z matematyki podstawowej 2023 opublikujemy w dniu matur na facebooku Smart Tutor oraz na kanale YT.

Link do wydarzenia na FB: https://fb.me/e/4mkNp4hOO

Arkusze maturalne 2023 nie pokrywają się z podstawą programową

Do 2022 roku w arkuszach z matematyki maturzyści mogli znaleźć zadania ze wszystkich zagadnień, które znajdowały się w podręcznikach do matematyki. Na maturze 2023 i 2024 podstawa egzaminacyjna nie będzie się już pokrywać z podstawą programową z matematyki, zakres zadań pojawiających się na maturze podstawowej będzie okrojony o poniższe zagadnienia: 

  • bryły obrotowe
  • błąd względny i bezwzględny
  • dowód geometryczny.

Nowa matura nie dla wszystkich

Trzeba również pamiętać, że arkusze maturalne będą różne dla liceów i techników. Uczniowie liceum w latach 2023 i 2024 będą pisać maturę na nowych zasadach, omówionych powyżej, natomiast uczniowie technikum będą pisać maturę 2023 na starych zasadach, nowe zasady wejdą w życie dopiero dla rocznika kończącego technikum w 2024 roku.

Najnowsze wpisy na naszym Blogu

Sprawdź nasze najnowsze artykuły związane z Egzaminem ósmoklasisty oraz maturą.

Sam decydujesz kiedy i gdzie się uczysz

Co o aplikacji mówi Natalia- nauczycielka

Co o aplikacji mówi Paweł- nauczyciel